ELEKTRYZOWANIE co to jest
Co znaczy elektryzowanie? W fizyce jednego znaku. E. można realizować poprzez pocieranie dwóch ciał.

Definicja Elektryzowanie

Co to jest ELEKTRYZOWANIE: wytwarzanie w ciałach nadmiaru ładunków elektrycznych jednego znaku. E. można realizować poprzez pocieranie dwóch ciał. Elektrony z jednego ciała przechodzą na drugie i dlatego oba ciała posiadają różnoimienne nadmiarowe ładunki. W ten sposób szczególnie łatwo elektryzują się elementy wykonane z tworzyw sztucznych. Metale elektryzować można poprzez indukcję elektrostatyczną

Definicja Emisja Spontaniczna:
Co to jest atomy albo cząsteczki promieniowania elektromagnetycznego bez żadnej zewnętrznej powody. Związana jest z przechodzeniem atomu ze stanu o energii wyższej do stanu o energii niższej. To jest mechanizm elektryzowanie.
Definicja Elektrokardiografia:
Co to jest czynności serca wynaleziona w 1903 poprzez W. Einthovena. Bazuje na rejestrowaniu zmian potencjałów czynnościowych mięśnia sercowego. Potencjały, mierzone dzięki elektrod przykładanych w określone elektryzowanie.
Definicja Elektroluminescencja:
Co to jest luminescencji; świecenie wzbudzane polem elektrycznym. E. towarzyszy przepływowi prądu poprzez rozrzedzone gazy ( wyładowania elektryczne w gazie). Powstaje również w sąsiedztwie złącz elektryzowanie.

Czym jest Elektryzowanie znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: