WTÓRNA EMJA co to jest
Co znaczy emisja wtórna? W fizyce dielektryka wywołane bombardowaniem powierzchni tych materiałów.

Definicja Emisja Wtórna

Co to jest EMISJA WTÓRNA: wychodzenie elektronów z metalu, półprzewodnika albo dielektryka wywołane bombardowaniem powierzchni tych materiałów wiązką elektronów. Elektrony bombardujące tytułujemy pierwotnymi, emitowane wtórnymi. Elektrony pierwotne wnikając do bombardowanego materiału przekazują własną energię jego elektronom, dzięki czemu mogą one wydostawać się na zewnątrz. Dla danego materiału liczba emitowanych elektronów zależy raczej od własności wiązki, na przykład jej energii i kąta padania. Zdarzenie e.w. używane jest w powielaczach elektronowych

Definicja Elektryczność Atmosfery:
Co to jest elektryczne zachodzące w atmosferze ziemskiej zwłaszcza w jej wyższych warstwach. W dolnych warstwach atmosfery istnieje pole elektryczne o wartości około 130 V/m wskazujące na istnienie dodatniego emisja wtórna.
Definicja Elektronika:
Co to jest gałąź edukacji i techniki zajmująca się praktycznym wykorzystaniem zjawisk związanych z ruchem swobodnych elektronów w ciałach stałych, gazach i próżni emisja wtórna.
Definicja Ekspansja:
Co to jest rozszerzanie się układu. Mechanizm odwrotny do ściskania emisja wtórna.

Czym jest Wtórna Emisja znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: