WYMUSZONA EMJA co to jest
Co znaczy emisja wymuszona? W fizyce albo cząsteczkę zainicjowana poprzez zewnętrzne promieniowanie.

Definicja Emisja Wymuszona

Co to jest EMISJA WYMUSZONA: emisja promieniowania elektromagnetycznego poprzez atom albo cząsteczkę zainicjowana poprzez zewnętrzne promieniowanie elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Atom pozostaje w stanie wzbudzonym poprzez pewien czas, zwany średnim czasem życia, po czym spontanicznie przechodzi do stanu niższego energetycznie emitując kwant promieniowania ( emisja spontaniczna). Mechanizm ten może być przyspieszony, gdy na wzbudzony atom pada promieniowanie o częstości równej częstości promieniowania emitowanego. W przeciwieństwie od promieniowania powstającego wskutek emisji spontanicznej, promieniowanie powstające wskutek e.w. jest spójne. Zdarzenie e.w. używane jest w generatorach kwantowych. Zobacz także laser, maser

Definicja Elektrometryczna Lampa:
Co to jest lampa elektronowa ( trioda, tetroda) charakteryzująca się sporą opornością między siatką sterującą a pozostałymi elektrodami, służąca w lampowych elektrometrach emisja wymuszona.
Definicja Energia Jądrowa:
Co to jest jądra atomowego mająca związek ze wzajemnym oddziaływaniem nukleonów tworzących jądro ( wpływ mocne) i z ich ruchem. Przejawem istnienia tej energii jest jądrowy niedobór masy. Część e.j. jest emisja wymuszona.
Definicja EPR:
Co to jest elektronowy rezonans paramagnetyczny emisja wymuszona.

Czym jest Wymuszona Emisja znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: