WYMUSZONA EMJA co to jest
Co znaczy emisja wymuszona? W fizyce albo cząsteczkę zainicjowana poprzez zewnętrzne promieniowanie.

Definicja EMISJA WYMUSZONA

Co to jest EMISJA WYMUSZONA: emisja promieniowania elektromagnetycznego poprzez atom albo cząsteczkę zainicjowana poprzez zewnętrzne promieniowanie elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Atom pozostaje w stanie wzbudzonym poprzez pewien czas, zwany średnim czasem życia, po czym spontanicznie przechodzi do stanu niższego energetycznie emitując kwant promieniowania ( emisja spontaniczna). Mechanizm ten może być przyspieszony, gdy na wzbudzony atom pada promieniowanie o częstości równej częstości promieniowania emitowanego. W przeciwieństwie od promieniowania powstającego wskutek emisji spontanicznej, promieniowanie powstające wskutek e.w. jest spójne. Zdarzenie e.w. używane jest w generatorach kwantowych. Zobacz także laser, maser

Definicja Echosonda:
Co to jest w pomiaru głębokości dna zbiorników wodnych i lokalizacji przeszkód znajdujących się w wodzie. W rybołówstwie służąca jest do lokalizacji ławic ryb. Działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu sygnału emisja wymuszona co to jest.
Definicja EV:
Co to jest elektronowolt emisja wymuszona definicja.
Definicja Elektrokrystalizacja:
Co to jest krystalizacja metali albo stopów zachodząca na katodzie w trakcie elektrolizy emisja wymuszona co znaczy.

Czym jest Wymuszona Emisja znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: