FOTOGRAFICZNA EMULSJA co to jest
Co znaczy emulsja fotograficzna? W fizyce tworzywa sztuczne. W ten sposób wytwarzane są materiały.

Definicja Emulsja Fotograficzna

Co to jest EMULSJA FOTOGRAFICZNA: warstwa światłoczuła nanoszona na szkło, papier albo tworzywa sztuczne. W ten sposób wytwarzane są materiały fotograficzne (papier, płyty, filmy). E.f. jest zawiesiną halogenków srebra (bromek, chlorek, jodek) w żelatynie, a niekiedy w polimerach syntetycznych. Ziarna halogenków są silnie rozdrobnione. Ich wymiary wynoszą od kilku m do setnych części m. W trakcie naświetlania w e.f. zachodzą reakcje fotochemiczne, wskutek których powstaje tak zwany obraz utajony. Kluczowymi wyznacznikami e.f. są światłoczułość, kontrastowość i umiejętność rozdzielcza

Definicja Elektryczność Atmosfery:
Co to jest elektryczne zachodzące w atmosferze ziemskiej zwłaszcza w jej wyższych warstwach. W dolnych warstwach atmosfery istnieje pole elektryczne o wartości około 130 V/m wskazujące na istnienie dodatniego emulsja fotograficzna.
Definicja Ekwipartycji Energii Zasada:
Co to jest równomiernego rozkładu energii. Mówi ona, iż jeśli układ jest w równowadze, to na każdy stopień swobody molekuły przypada średnio taka sama liczba energii związanej z ruchami cieplnymi, równa E emulsja fotograficzna.
Definicja Elektrokinetyczne Zjawiska:
Co to jest występujące w układach składających się z dwóch faz (najczęściej w układach dyspersyjnych). Polegają one na przesuwaniu się jednej etapy w relacji do drugiej pod wpływem pola elektrycznego albo na emulsja fotograficzna.

Czym jest Fotograficzna Emulsja znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: