Krzyżówka FOTOGRAFICZNA EMULSJA co to jest
Co znaczy emulsja fotograficzna? W fizyce tworzywa sztuczne. W ten sposób wytwarzane są materiały co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja EMULSJA FOTOGRAFICZNA

Co to jest EMULSJA FOTOGRAFICZNA: warstwa światłoczuła nanoszona na szkło, papier albo tworzywa sztuczne. W ten sposób wytwarzane są materiały fotograficzne (papier, płyty, filmy). E.f. jest zawiesiną halogenków srebra (bromek, chlorek, jodek) w żelatynie, a niekiedy w polimerach syntetycznych. Ziarna halogenków są silnie rozdrobnione. Ich wymiary wynoszą od kilku m do setnych części m. W trakcie naświetlania w e.f. zachodzą reakcje fotochemiczne, wskutek których powstaje tak zwany obraz utajony. Kluczowymi wyznacznikami e.f. są światłoczułość, kontrastowość i umiejętność rozdzielcza

Co znaczy Elektrometry:
Porównanie przyrządy do pomiaru małych, stałych i wolnozmiennych sygnałów elektrycznych, zwłaszcza bardzo małych prądów, napięć i ładunków elektrycznych emulsja fotograficzna co znaczy.
Krzyżówka Ekscyton:
Dlaczego półprzewodniku albo dielektryku, wskutek którego tworzy się związana para elektron-dziura ( dziura). Jest ona elektrycznie obojętna, czyli przemieszczając się w ośrodku nie przenosi ładunku emulsja fotograficzna krzyżówka.
Co to jest Elektronowolt:
Jak lepiej jednostka energii służąca w fizyce atomowej, jądrowej, cząstek elementarnych, ciała stałego - wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskami na poziomie atomowym. E. jest energią kinetyczną emulsja fotograficzna co to jest.

Czym jest Fotograficzna Emulsja znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: