JĄDROWA EMULSJA co to jest
Co znaczy emulsja jądrowa? W fizyce fotograficzną ( detektory promieniowań jądrowych). W relacji do.

Definicja Emulsja Jądrowa

Co to jest EMULSJA JĄDROWA: detektor śladowy cząstek naładowanych będący emulsją fotograficzną ( detektory promieniowań jądrowych). W relacji do zwyczajnych emulsji fotograficznych e.j. zawiera więcej bromku srebra AgBr i ma mniejsze rozmiary ziaren. Na podstawie śladu cząstki w pewnych warunkach można określić jej masę, ładunek i energię

Definicja Energia Jądrowa:
Co to jest jądra atomowego mająca związek ze wzajemnym oddziaływaniem nukleonów tworzących jądro ( wpływ mocne) i z ich ruchem. Przejawem istnienia tej energii jest jądrowy niedobór masy. Część e.j. jest emulsja jądrowa.
Definicja Einsteina Prawo:
Co to jest fundamentalne prawo fotochemii głoszące, iż każdy zaabsorbowany foton wywołuje tylko jeden akt w reakcji chemicznej albo fizycznej emulsja jądrowa.
Definicja Elektronowolt:
Co to jest jednostka energii służąca w fizyce atomowej, jądrowej, cząstek elementarnych, ciała stałego - wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskami na poziomie atomowym. E. jest energią kinetyczną emulsja jądrowa.

Czym jest Jądrowa Emulsja znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: