JĄDROWA ENERGIA co to jest
Co znaczy energia jądrowa? W fizyce wzajemnym oddziaływaniem nukleonów tworzących jądro ( wpływ.

Definicja Energia Jądrowa

Co to jest ENERGIA JĄDROWA: wewnętrzna energia jądra atomowego mająca związek ze wzajemnym oddziaływaniem nukleonów tworzących jądro ( wpływ mocne) i z ich ruchem. Przejawem istnienia tej energii jest jądrowy niedobór masy. Część e.j. jest wyzwalana w trakcie reakcji jądrowych opierających na rozpadzie jąder ciężkich albo łączeniu się jąder lekkich. Zobacz także jądrowa synteza

Definicja Elektrokinetyczne Zjawiska:
Co to jest występujące w układach składających się z dwóch faz (najczęściej w układach dyspersyjnych). Polegają one na przesuwaniu się jednej etapy w relacji do drugiej pod wpływem pola elektrycznego albo na energia jądrowa.
Definicja Energia Mechaniczna:
Co to jest suma energii kinetycznej układu ciał i energii potencjalnej związanej z oddziaływaniem ciał tworzących układ energia jądrowa.
Definicja Elektrooptyka:
Co to jest badający wpływ pola elektrycznego na optyczne własności substancji, zwłaszcza ciał krystalicznych i cieczy. Pole elektryczne działając na poszczególne atomy skutkuje rozszczepienie ich linii energia jądrowa.

Czym jest Jądrowa Energia znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: