JĄDROWA ENERGIA co to jest
Co znaczy energia jądrowa? W fizyce wzajemnym oddziaływaniem nukleonów tworzących jądro ( wpływ.

Definicja Energia Jądrowa

Co to jest ENERGIA JĄDROWA: wewnętrzna energia jądra atomowego mająca związek ze wzajemnym oddziaływaniem nukleonów tworzących jądro ( wpływ mocne) i z ich ruchem. Przejawem istnienia tej energii jest jądrowy niedobór masy. Część e.j. jest wyzwalana w trakcie reakcji jądrowych opierających na rozpadzie jąder ciężkich albo łączeniu się jąder lekkich. Zobacz także jądrowa synteza

Definicja Emisja Spontaniczna:
Co to jest atomy albo cząsteczki promieniowania elektromagnetycznego bez żadnej zewnętrznej powody. Związana jest z przechodzeniem atomu ze stanu o energii wyższej do stanu o energii niższej. To jest mechanizm energia jądrowa.
Definicja Einsteina Temperatura:
Co to jest wymiarze temperatury, charakterystyczny dla danego kryształu, wprowadzony poprzez Einsteina w jego teorii ciepła właściwego ciał stałych. T.E. spełnia relację: , gdzie h - stała Plancka, k - stała energia jądrowa.
Definicja Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny:
Co to jest promieniowania elektromagnetycznego o określonej częstości (radiowej albo mikrofalowej) poprzez umieszczone w polu magnetycznym substancje zawierające c e n t r a p a r a m a g n e t y c z n e energia jądrowa.

Czym jest Jądrowa Energia znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: