KINETYCZNA ENERGIA co to jest
Co znaczy energia kinetyczna? W fizyce jaką należy wykonać, by ciało rozpędzić do określonej.

Definicja Energia Kinetyczna

Co to jest ENERGIA KINETYCZNA: energia ciała związana z jego ruchem. Równa jest pracy, jaką należy wykonać, by ciało rozpędzić do określonej prędkości, albo pracy, jaką może wykonać ciało spowalniając swój ruch do prędkości zerowej. Jeśli ruch ciała o masie m jest ruchem postępowym z prędkością v, to jego e.k. wyraża się wzorem: . Gdy szybkość v jest porównywalna z prędkością światła w próżni c, to należy stosować wzór wynikający z mechaniki relatywistycznej: , gdzie m0 - masa ciała będącego w spoczynku. E.k. bryły sztywnej obracającej się z prędkością kątową wokół jakiejś osi wynosi: , gdzie I okres bezwładności bryły względem tej osi obrotu. Energia kinetyczna ciała nie jest wielkością bezwzględną - zależy od wyboru układu odniesienia

Definicja Ekstensywne Wielkości:
Co to jest wielkości fizyczne będące wewnętrznymi wyznacznikami układu zależnymi od jego wielkości, zwłaszcza od liczby cząstek tworzących układ. Przykładami w.e są: masa, objętość, entropia, energia wewnętrzna energia kinetyczna.
Definicja Elektrooptyka:
Co to jest badający wpływ pola elektrycznego na optyczne własności substancji, zwłaszcza ciał krystalicznych i cieczy. Pole elektryczne działając na poszczególne atomy skutkuje rozszczepienie ich linii energia kinetyczna.
Definicja Epitaksja:
Co to jest narastania warstw monokrystalicznych na ścianach gotowych już kryształów. Kryształ rosnący musi mieć strukturę krystaliczną zbliżoną do kryształu matrycy . Zdarzenie epitaksji używane jest do energia kinetyczna.

Czym jest Kinetyczna Energia znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: