WEWNĘTRZNA ENERGIA co to jest
Co znaczy energia wewnętrzna? W fizyce poszczególnych przedmiotów składowych układu. (2.

Definicja Energia Wewnętrzna

Co to jest ENERGIA WEWNĘTRZNA: (1) suma energii kinetycznych i potencjalnych poszczególnych przedmiotów składowych układu. (2) termodynamiczna funkcja stanu ( potencjał termodynamiczny) będąca sumą energii ruchów cieplnych i energii oddziaływań między wszystkimi cząsteczkami albo atomami tworzącymi układ termodynamiczny. W trakcie przemiany adiabatycznej zmiana e.w. równa jest pracy wykonanej poprzez układ albo pracy wykonanej nad układem. W pierwszym przypadku jest ona ujemna, w drugim - dodatnia

Czym jest Wewnętrzna Energia znaczenie w Słownik fizyka na E .