ZWIĄZANA ENERGIA co to jest
Co znaczy energia związana? W fizyce nie może być zamieniona na pracę, równa iloczynowi temperatury.

Definicja Energia Związana

Co to jest ENERGIA ZWIĄZANA: część energii wewnętrznej układu termodynamicznego, która nie może być zamieniona na pracę, równa iloczynowi temperatury (w skali bezwzględnej) i entropii

Definicja Ekwipotencjalna Powierzchnia:
Co to jest punktów, gdzie skalarny potencjał pola (na przykład grawitacyjnego albo elektrostatycznego) ma tę samą wartość. Przemieszczanie obiektu oddziałującego z polem po p.e. nie wymaga wykonywania pracy energia związana.
Definicja Elastyczność:
Co to jest sprężystość energia związana.
Definicja Elipsoida Bezwładności:
Co to jest geometryczny obraz momentu bezwładności bryły sztywnej. Konstrukcja pomocnicza w analizie ruchu obrotowego brył względem różnych osi obrotu energia związana.

Czym jest Związana Energia znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: