ENERGIA co to jest
Co znaczy energia? W fizyce mechanizmów i zjawisk fizycznych z racji na to, iż spełnia prawo.

Definicja Energia

Co to jest ENERGIA: skalarna rozmiar fizyczna przydatna w ilościowej analizie mechanizmów i zjawisk fizycznych z racji na to, iż spełnia prawo zachowania ( zasady zachowania). W wielu przypadkach prawidłowe jest stwierdzenie, iż e. jest zdolnością do wykonania pracy. Fundamentalne dwa typy e. to e. kinetyczna i e. potencjalna. E. może przyjmować różne formy i przekształcać się z jednej w drugą. Posiadają ją pojedyncze ciała i cząstki, układy ciał i cząstek, a również pola fizyczne. W mechanice relatywistycznej ma ona również ścisły związek z masą, co wyraża słynny wzór Einsteina E = mc2 ( anihilacja, elektronowych par tworzenie). E. jest wielkością addytywną, co znaczy, iż energia dwóch ciał albo układów nie oddziałujących ze sobą jest sumą ich energii. Jednostką energii, podobnie jak jednostką pracy, jest dżul (1 J)

Definicja Elastyczność:
Co to jest sprężystość energia.
Definicja Elektrostrykcja:
Co to jest odkształcenie dielektryka albo półprzewodnika pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego proporcjonalne do kwadratu natężenia pola E2. W kryształach dielektrycznych z racji na anizotropię ich energia.
Definicja Energia Sprężystości:
Co to jest energia potencjalna związana ze sprężystą deformacją ciała. E.s. posiada naciągnięta sprężyna, obciążony resor, napięty łuk i tym podobne Miarą e.s. jest robota wykonana w trakcie deformowania ciała energia.

Czym jest Energia znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: