ENTROPIA co to jest
Co znaczy entropia? W fizyce stopniu jego uporządkowania. E. ustala kierunek przebiegu zjawisk.

Definicja Entropia

Co to jest ENTROPIA: funkcja termodynamicznego stanu układu niosąca informację o stopniu jego uporządkowania. E. ustala kierunek przebiegu zjawisk fizycznych związanych z przepływem energii i z jej przemianami. Statystyczną interpretacją e. jest zasada Boltzmanna wiążąca jej wartość z prawdopodobieństwem stanu. Gdyż układ pozostawiony sam sobie będzie przechodził od stanów mniej do bardziej prawdopodobnych, stąd w procesach nieodwracalnych e. wzrasta i osiąga wartość max. w stanie równowagi. Twierdzenie mówiące, iż entropia układu izolowanego może jedynie rosnąć lub być stałą, tytułujemy p r a- w e m w z r o s t u e n t r o p i i albo d r u g ą z a s a d ą t e r m o d y n a m i- k i. Wynika z niej, iż kierunek mechanizmów zachodzących w przyrodzie jest taki, iż maleje energia ruchów uporządkowanych, rośnie zaś energia chaotycznych ruchów cieplnych. W przemianach nieodwracalnych ma miejsce nieodwracalna dyssypacja energii. W procesie odwracalnym zmiana e. równa jest ciepłu zredukowanemu otrzymywanemu poprzez układ dS = Q/T; tak więc różnica entropii dla dowolnych stanów układu A i B jest sumą niewielkich ciepeł zredukowanych, które układ wymieniał zmieniając swój stan, i wyraża się wzorem

Definicja Elektrokrystalizacja:
Co to jest krystalizacja metali albo stopów zachodząca na katodzie w trakcie elektrolizy entropia.
Definicja Elektrostrykcja:
Co to jest odkształcenie dielektryka albo półprzewodnika pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego proporcjonalne do kwadratu natężenia pola E2. W kryształach dielektrycznych z racji na anizotropię ich entropia.
Definicja Emisja Autoelektronowa:
Co to jest emitowania elektronów poprzez metal albo półprzewodnik pod wpływem silnego pola elektrycznego. Pole elektryczne skutkuje obniżenie i zmianę kształtu bariery potencjału dla elektronów w metalu, dzięki entropia.

Czym jest Entropia znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: