ENTROPIA co to jest
Co znaczy entropia? W fizyce stopniu jego uporządkowania. E. ustala kierunek przebiegu zjawisk.

Definicja Entropia

Co to jest ENTROPIA: funkcja termodynamicznego stanu układu niosąca informację o stopniu jego uporządkowania. E. ustala kierunek przebiegu zjawisk fizycznych związanych z przepływem energii i z jej przemianami. Statystyczną interpretacją e. jest zasada Boltzmanna wiążąca jej wartość z prawdopodobieństwem stanu. Gdyż układ pozostawiony sam sobie będzie przechodził od stanów mniej do bardziej prawdopodobnych, stąd w procesach nieodwracalnych e. wzrasta i osiąga wartość max. w stanie równowagi. Twierdzenie mówiące, iż entropia układu izolowanego może jedynie rosnąć lub być stałą, tytułujemy p r a- w e m w z r o s t u e n t r o p i i albod r u g ą z a s a d ą t e r m o d y n a m i- k i. Wynika z niej, iż kierunek mechanizmów zachodzących w przyrodzie jest taki, iż maleje energia ruchów uporządkowanych, rośnie zaś energia chaotycznych ruchów cieplnych. W przemianach nieodwracalnych ma miejsce nieodwracalna dyssypacja energii. W procesie odwracalnym zmiana e. równa jest ciepłu zredukowanemu otrzymywanemu poprzez układ dS = Q/T; tak więc różnica entropii dla dowolnych stanów układu A i B jest sumą niewielkich ciepeł zredukowanych, które układ wymieniał zmieniając swój stan, i wyraża się wzorem

Definicja elastooptyczny efekt:
Co to jest własności optycznych w materiałach pierwotnie izotropowych pod wpływem naprężeń mechanicznych. E.e. używany jest do wykrywania w materiałach przezroczystych naprężeń i deformacji ENTROPIA.
Definicja elektrodyfuzja:
Co to jest gdzie występuje pole elektryczne. Na prędkość dyfuzyjnego przemieszczania się jonów wpływ ma nie tylko różnica ich stężeń ( Ficka prawo), lecz również różnica ich ruchliwości w polu elektrycznym i ENTROPIA.
Definicja energia mechaniczna:
Co to jest suma energii kinetycznej układu ciał i energii potencjalnej związanej z oddziaływaniem ciał tworzących układ ENTROPIA.

Czym jest Entropia znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: