co to jest
Co znaczy erg? W fizyce CGS. Erg jest robotą, jaką wykonuje siła jednej dyny przesuwając ciało o 1.

Definicja Erg

Co to jest ERG: jednostka energii i pracy służąca w układzie jednostek miar CGS. Erg jest robotą, jaką wykonuje siła jednej dyny przesuwając ciało o 1 cm wedle kierunkiem swojego działania. 1 erg = 10-7 J

Definicja Elektromagnes:
Co to jest magnetycznego będące cewką nawiniętą na rdzeń wykonany z ferromagnetyku albo z ferrytu. Pole magnetyczne produkowane poprzez prąd płynący w cewce magnesuje rdzeń, dzięki czemu całkowite pole erg.
Definicja Elektrooptyka:
Co to jest badający wpływ pola elektrycznego na optyczne własności substancji, zwłaszcza ciał krystalicznych i cieczy. Pole elektryczne działając na poszczególne atomy skutkuje rozszczepienie ich linii erg.
Definicja Einstein:
Co to jest otrzymywany pierwiastek o liczbie atomowej 99. Znane są jego izotopy o liczbach masowych od 245 do 255. Jest pierwiastkiem promieniotwórczym bardzo nietrwałym, okresy połowicznego rozpadu erg.

Czym jest Erg znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: