KOSMICZNY ETER co to jest
Co znaczy eter kosmiczny? W fizyce przestrzeń i być nośnikiem fal elektromagnetycznych, zwłaszcza.

Definicja Eter Kosmiczny

Co to jest ETER KOSMICZNY: hipotetyczna substancja, która miała wypełniać całą przestrzeń i być nośnikiem fal elektromagnetycznych, zwłaszcza światła. Hipoteza o istnieniu e.k. została poważnie podważona poprzez eksperyment Michelsona-Morleya i odrzucona w szczególnej teorii względności Einsteina

Definicja Epitaksja:
Co to jest narastania warstw monokrystalicznych na ścianach gotowych już kryształów. Kryształ rosnący musi mieć strukturę krystaliczną zbliżoną do kryształu matrycy . Zdarzenie epitaksji używane jest do eter kosmiczny.
Definicja Ekranowanie:
Co to jest układu, jego części albo urządzeń pomiarowych przed wpływem pól elektrycznego, magnetycznego, elektromagnetycznego albo przed zamianą ciepła z otoczeniem. Do e. przed polem magnetycznym stosuje się eter kosmiczny.
Definicja Energia Sprężystości:
Co to jest energia potencjalna związana ze sprężystą deformacją ciała. E.s. posiada naciągnięta sprężyna, obciążony resor, napięty łuk i tym podobne Miarą e.s. jest robota wykonana w trakcie deformowania ciała eter kosmiczny.

Czym jest Kosmiczny Eter znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: