LEONHARD EULER co to jest
Co znaczy Euler, Leonhard? W fizyce Petersburgu, członek licznych towarzystw naukowych. Autor.

Definicja Euler, Leonhard

Co to jest EULER, LEONHARD: szwajcarski matematyk, fizyk i astronom, prof. uniw. w Petersburgu, członek licznych towarzystw naukowych. Autor bardzo wielu prac raczej z dziedziny matematyki i jej zastosowań na przykład w zagadnieniach mechaniki i hydrodynamiki

Definicja Ebulioskopia:
Co to jest sposób wyznaczania masy cząsteczkowej substancji. sposób bazuje na porównywaniu temperatur wrzenia słabego roztworu danej substancji i rozpuszczalnika. Temperatura wrzenia roztworu jest wprost euler, leonhard.
Definicja Ehrenfesta Równanie:
Co to jest termodynamiki opisujące wpływ ciśnienia na ciągłą przemianę fazową (przemianę fazową drugiego rodzaju). Zmiana ciśnienia o p przesuwa temperaturę przemiany o T, nie mniej jednak spełniona jest euler, leonhard.
Definicja Emisja Wymuszona:
Co to jest promieniowania elektromagnetycznego poprzez atom albo cząsteczkę zainicjowana poprzez zewnętrzne promieniowanie elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Atom pozostaje w stanie wzbudzonym euler, leonhard.

Czym jest Leonhard Euler znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: