LEONHARD EULER co to jest
Co znaczy Euler, Leonhard? W fizyce Petersburgu, członek licznych towarzystw naukowych. Autor.

Definicja Euler, Leonhard

Co to jest EULER, LEONHARD: szwajcarski matematyk, fizyk i astronom, prof. uniw. w Petersburgu, członek licznych towarzystw naukowych. Autor bardzo wielu prac raczej z dziedziny matematyki i jej zastosowań na przykład w zagadnieniach mechaniki i hydrodynamiki

Definicja ekstynkcja:
Co to jest obniżenie natężenia wiązki światła przechodzącej poprzez ośrodek na przykład powietrze, wodę, szkło, przezroczysty kryształ. E. jest rezultatem zarówno absorpcji światła, jak i jego rozpraszania EULER, LEONHARD.
Definicja entropia:
Co to jest termodynamicznego stanu układu niosąca informację o stopniu jego uporządkowania. E. ustala kierunek przebiegu zjawisk fizycznych związanych z przepływem energii i z jej przemianami. Statystyczną EULER, LEONHARD.
Definicja erg:
Co to jest jednostka energii i pracy służąca w układzie jednostek miar CGS. Erg jest robotą, jaką wykonuje siła jednej dyny przesuwając ciało o 1 cm wedle kierunkiem swojego działania. 1 erg = 10-7 J EULER, LEONHARD.

Czym jest Leonhard Euler znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: