DANIEL GABRIEL FAHRENHEIT co to jest
Co znaczy Fahrenheit, Gabriel Daniel? W fizyce pierwszy zastosował rtęć do pomiarów temperatury.

Definicja Fahrenheit, Gabriel Daniel

Co to jest FAHRENHEIT, GABRIEL DANIEL: mieszczanin gdański, fizyk, osiadły w1709 wHolandii. Po raz pierwszy zastosował rtęć do pomiarów temperatury. Odkrył zdarzenie przechłodzenia wody izależność temperatury wrzenia od ciśnienia. Wprowadził skalę temperatur ( Fahrenheita skala)

Definicja Filtr Optyczny:
Co to jest którego zadaniem jest wyodrębnienie zcałego spektrum barw światła zbliżonego do monochromatycznego albo światła zokreślonego przedziału barw. F.o. służące są wfotografii czarno-białej dla fahrenheit, gabriel daniel.
Definicja Fala:
Co to jest wprzestrzeni zaburzenia ośrodka, przenoszące energię bez przenoszenia materii. Rozchodzące się zaburzenie ośrodka sprężystego (gazu, cieczy, ciała stałego) jest f. s p r ę ż y s t ą, pola fahrenheit, gabriel daniel.
Definicja Fluorescencja:
Co to jest luminescencji, opierające na świeceniu atomów wzbudzonych poprzez czynniki inne niż temperatura, na przykład poprzez promieniowanie. Spośród innych rodzajów luminescencji odznacza ją bardzo krótki fahrenheit, gabriel daniel.

Czym jest Daniel Gabriel Fahrenheit znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: