DANIEL GABRIEL FAHRENHEIT co to jest
Co znaczy Fahrenheit, Gabriel Daniel? W fizyce pierwszy zastosował rtęć do pomiarów temperatury.

Definicja Fahrenheit, Gabriel Daniel

Co to jest FAHRENHEIT, GABRIEL DANIEL: mieszczanin gdański, fizyk, osiadły w1709 wHolandii. Po raz pierwszy zastosował rtęć do pomiarów temperatury. Odkrył zdarzenie przechłodzenia wody izależność temperatury wrzenia od ciśnienia. Wprowadził skalę temperatur ( Fahrenheita skala)

Definicja Falowa Liczba:
Co to jest liczba k związana zdługością fali zależnością k = 2/. Niekiedy l.f. nazywa się odwrotność długości fali. Zobacz także fala fahrenheit, gabriel daniel.
Definicja Ferroelektryki:
Co to jest wktórych występuje zdarzenie ferroelektryczności. Spis znanych aktualnie f. jest bardzo długa. Do w najwyższym stopniu znanych należą: tytanian baru BaTiO3, tytanian ołowiu PbTiO3, sól Seignettea fahrenheit, gabriel daniel.
Definicja Fale Długie:
Co to jest fale radiowe fahrenheit, gabriel daniel.

Czym jest Daniel Gabriel Fahrenheit znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: