DANIEL GABRIEL FAHRENHEIT co to jest
Co znaczy Fahrenheit, Gabriel Daniel? W fizyce pierwszy zastosował rtęć do pomiarów temperatury.

Definicja Fahrenheit, Gabriel Daniel

Co to jest FAHRENHEIT, GABRIEL DANIEL: mieszczanin gdański, fizyk, osiadły w1709 wHolandii. Po raz pierwszy zastosował rtęć do pomiarów temperatury. Odkrył zdarzenie przechłodzenia wody izależność temperatury wrzenia od ciśnienia. Wprowadził skalę temperatur ( Fahrenheita skala)

Czym jest Daniel Gabriel Fahrenheit znaczenie w Słownik fizyka na F .