STOJĄCA FALA co to jest
Co znaczy fala stojąca? W fizyce nakładania się fal otych samych amplitudach iczęstościach.

Definicja Fala Stojąca

Co to jest FALA STOJĄCA: zaburzenie powstające wograniczonej przestrzeni wwyniku nakładania się fal otych samych amplitudach iczęstościach biegnących wkierunkach przeciwnych (na przykład fali biegnącej zfalą odbitą). W przestrzeni f.s. istnieją punkty zwane w ę z ł a m i, wktórych amplituda jest równa zeru, i punkty, wktórych amplituda przyjmuje wartości max. - s t r z a ł k i. F.s. nie przenosi energii poprzez płaszczyzny, wktórych leżą węzły. F.s. powstają wdrgającej strunie, wzamkniętych słupach powietrza ( Kundta rura)

Definicja Ferrimagnetyki:
Co to jest ferryty fala stojąca.
Definicja Ferromagnetyki:
Co to jest własności ferromagnetyczne ( ferromagnetyzm). Należą do nich pierwiastki: Fe, Co, Ni, Gd, Tb. F. są również stopy izwiązki chemiczne łączące ze sobą pierwiastki ferromagnetyczne albo pierwiastki fala stojąca.
Definicja Fotorezystor:
Co to jest fotoopornik fala stojąca.

Czym jest Stojąca Fala znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: