STOJĄCA FALA co to jest
Co znaczy fala stojąca? W fizyce nakładania się fal otych samych amplitudach iczęstościach.

Definicja Fala Stojąca

Co to jest FALA STOJĄCA: zaburzenie powstające wograniczonej przestrzeni wwyniku nakładania się fal otych samych amplitudach iczęstościach biegnących wkierunkach przeciwnych (na przykład fali biegnącej zfalą odbitą). W przestrzeni f.s. istnieją punkty zwane w ę z ł a m i, wktórych amplituda jest równa zeru, i punkty, wktórych amplituda przyjmuje wartości max. - s t r z a ł k i. F.s. nie przenosi energii poprzez płaszczyzny, wktórych leżą węzły. F.s. powstają wdrgającej strunie, wzamkniętych słupach powietrza ( Kundta rura)

Definicja Fale Harmoniczne:
Co to jest poprzez źródło wykonujące drgania harmoniczne. Rozmiar fizyczna będąca miarą zaburzenia (na przykład gęstość ośrodka, ciśnienie, natężenie pola elektrycznego) wymienia się wczasie sinusoidalnie fala stojąca.
Definicja Fale Długie:
Co to jest fale radiowe fala stojąca.
Definicja Fotoopornik:
Co to jest półprzewodnikowy, którego opór wymienia się pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego, wszczególności światła ( fotoprzewodnictwo). Do budowy f. używa się selenu, krzemu, germanu, atakże fala stojąca.

Czym jest Stojąca Fala znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: