STOJĄCA FALA co to jest
Co znaczy fala stojąca? W fizyce nakładania się fal otych samych amplitudach iczęstościach.

Definicja Fala Stojąca

Co to jest FALA STOJĄCA: zaburzenie powstające wograniczonej przestrzeni wwyniku nakładania się fal otych samych amplitudach iczęstościach biegnących wkierunkach przeciwnych (na przykład fali biegnącej zfalą odbitą). W przestrzeni f.s. istnieją punkty zwane w ę z ł a m i, wktórych amplituda jest równa zeru, i punkty, wktórych amplituda przyjmuje wartości max. - s t r z a ł k i. F.s. nie przenosi energii poprzez płaszczyzny, wktórych leżą węzły. F.s. powstają wdrgającej strunie, wzamkniętych słupach powietrza ( Kundta rura)

Definicja Fotoluminescencja:
Co to jest świecenie ciał wzbudzane światłem ipromieniowaniem ultrafioletowym. Zobacz także luminescencja fala stojąca.
Definicja Fototranzystor:
Co to jest przyrząd fotoelektryczny zawierający dwa złącza p-n. To jest tranzystor skonstruowany wten sposób, tak aby można było oświetlać jego bazę wcelu uzyskania fotoprzewodnictwa. F. umożliwia jednoczesną fala stojąca.
Definicja Faza Termodynamiczna:
Co to jest termodynamicznego jednorodna pod względem własności fizycznych ichemicznych, która kontaktuje się zinnymi częściami układu otakich samych cechach. W razie kryształów poszczególne f.t. różnią się fala stojąca.

Czym jest Stojąca Fala znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: