SEJSMICZNE FALE co to jest
Co znaczy fale sejsmiczne? W fizyce F.s. towarzyszą trzęsieniom Ziemi, mogą być również spowodowane.

Definicja Fale Sejsmiczne

Co to jest FALE SEJSMICZNE: fale sprężyste rozchodzące się wskorupie iwe wnętrzu Ziemi. F.s. towarzyszą trzęsieniom Ziemi, mogą być również spowodowane wybuchami. Ich ruch jest dość złożony z racji na niejednorodną gęstość Ziemi ina odbicia od jej powierzchni

Definicja Fresnel, Augustin Jean:
Co to jest ifizyk, członek Paryskiej Akademii Nauk iRoyal Society. Autor wielu prac zdziedziny optyki, współtwórca falowej natury światła. Odkrył iwyjaśnił kołową ieliptyczną polaryzację światła. Badał fale sejsmiczne.
Definicja Fala:
Co to jest wprzestrzeni zaburzenia ośrodka, przenoszące energię bez przenoszenia materii. Rozchodzące się zaburzenie ośrodka sprężystego (gazu, cieczy, ciała stałego) jest f. s p r ę ż y s t ą, pola fale sejsmiczne.
Definicja Francka-Hertza Doświadczenie:
Co to jest eksperymentów fizycznych potwierdzających istnienie dyskretnych (kwantowanych) poziomów energetycznych watomach. Fundamentalnym elementem układu pomiarowego jest lampa elektronowa trójelektrodowa fale sejsmiczne.

Czym jest Sejsmiczne Fale znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: