FALOWÓD co to jest
Co znaczy falowód? W fizyce wykorzystywana do prowadzenia fali elektromagnetycznej. Służący jest do.

Definicja Falowód

Co to jest FALOWÓD: rura metalowa oprzekroju kołowym albo prostokątnym, wykorzystywana do prowadzenia fali elektromagnetycznej. Służący jest do przesyłania mikrofal i do budowy rezonatorów, atakże używany wwysokoczęstościowych pomiarach dielektrycznych

Definicja Frenkel, Jakow Iljicz:
Co to jest teoretyk, od 1922 prof. Instytutu Fizyko-Technicznego wLeningradzie (Sankt Petersburg). Prowadził badania własności ciał stałych icieczy. Zajmował się elektronowymi własnościami dielektryków falowód.
Definicja Fotokomórka:
Co to jest zdarzenie fotoelektryczne używane jest do pomiarów promieniowania świetlnego. Jego działanie może być oparte na użyciu fotodiody albo fotoopornika. Regularnie służącą odmianą f. jest dioda próżniowa falowód.
Definicja Fotokatoda:
Co to jest katoda służąca wlampach elektronowych, emitująca elektrony pod wpływem promieniowania świetlnego. Zobacz także zdarzenie fotoelektryczne, fotodioda falowód.

Czym jest Falowód znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: