ENRICO FERMI co to jest
Co znaczy Fermi, Enrico? W fizyce Columbia wNowym Jorku iuniw. wChicago. Specjalista wdziedzinie.

Definicja Fermi, Enrico

Co to jest FERMI, ENRICO: fizyk włoski, prof. uniw. wRzymie. Od 1938 wUSA, prof. uniw. Columbia wNowym Jorku iuniw. wChicago. Specjalista wdziedzinie fizyki jądrowej ienergetyki jądrowej. W 1925 opracował statystykę cząstek opołówkowym spinie ( Fermiego-Diraca statystyka), aw 1934 teorię rozpadu ( beta rozpad). Odkrył zdarzenie spowalniania protonów ipodał jego teorię. Zaznaczony w1938 Nagrodą Nobla za prace nad reakcjami jąder zpowolnymi neutronami, aw szczególności za wykrycie reakcji łańcuchowych. Pod jego kierunkiem w1942 zbudowano pierwszy reaktor jądrowy wChicago. Był współtwórcą amerykańskiej bomby atomowej

Definicja Fotoluminescencja:
Co to jest świecenie ciał wzbudzane światłem ipromieniowaniem ultrafioletowym. Zobacz także luminescencja fermi, enrico.
Definicja Foton:
Co to jest elektrycznie obojętna, nie posiadająca ładunku elektrycznego, ozerowej masie spoczynkowej iliczbie spinowej s = 1. F. bierze udział woddziaływaniach elektromagnetycznych, jest kwantem pola fermi, enrico.
Definicja Fosforescencja:
Co to jest luminescencji charakteryzujący się długim czasem życia. Po ustąpieniu czynnika powodującego świecenie zdarzenie tj. obserwowane niekiedy jeszcze poprzez kilka godz.. F. występuje wroztworach odużej fermi, enrico.

Czym jest Enrico Fermi znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: