FERMIEGO co to jest
Co znaczy Fermiego gaz? W fizyce izachowujących się zgodnie ze statystyką Fermiego-Diraca. G.F. są.

Definicja Fermiego Gaz

Co to jest FERMIEGO GAZ: zestaw identycznych cząstek, nie oddziałujących ze sobą izachowujących się zgodnie ze statystyką Fermiego-Diraca. G.F. są swobodne elektrony wmetalu. Podstawowymi wyznacznikami g.F. jest energia FermiegoEF i odpowiadająca jej temperatura TF spełniająca zależność kTF = EF (k - stała Boltzmanna) EF jest max. energią, jaką może posiadać cząstka g.F. wtemperaturze 0 K. Jeśli temperatura g.F. jest znacząco wyższa od TF, to zachowuje się on jak zwyczajny gaz molekularny

Definicja Fizyka Atomowa:
Co to jest którego obiektem badań są własności fizyczne atomów icząsteczek. Fundamentem współczesnej teorii atomu icząsteczki jest mechanika kwantowa. Do podstawowych metod eksperymentalnych f.a. należy badanie fermiego gaz.
Definicja Foton:
Co to jest elektrycznie obojętna, nie posiadająca ładunku elektrycznego, ozerowej masie spoczynkowej iliczbie spinowej s = 1. F. bierze udział woddziaływaniach elektromagnetycznych, jest kwantem pola fermiego gaz.
Definicja Fototranzystor:
Co to jest przyrząd fotoelektryczny zawierający dwa złącza p-n. To jest tranzystor skonstruowany wten sposób, tak aby można było oświetlać jego bazę wcelu uzyskania fotoprzewodnictwa. F. umożliwia jednoczesną fermiego gaz.

Czym jest Gaz Fermiego znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: