FERMIONY co to jest
Co znaczy fermiony? W fizyce posiadające spiny będące nieparzystymi wielokrotnościami U, gdzie U.

Definicja Fermiony

Co to jest FERMIONY: cząstki opisywane antysymetrycznymi funkcjami falowymi, posiadające spiny będące nieparzystymi wielokrotnościami U, gdzie U = h/2(h - stała Plancka). Podlegają one kwantowej statystyce Fermiego-Diraca. F. są elektrony, protony, neutrony, neutrina, miony, hiperony, atakże jądra onieparzystej liczbie nukleonów

Definicja Fosforescencja:
Co to jest luminescencji charakteryzujący się długim czasem życia. Po ustąpieniu czynnika powodującego świecenie zdarzenie tj. obserwowane niekiedy jeszcze poprzez kilka godz.. F. występuje wroztworach odużej fermiony.
Definicja Fermiego-Diraca Statystyka:
Co to jest kwantowych będąca teorią układów składających się zdużej liczby fermionów podlegających prawom kwantowych. Kluczowym jej rezultatem jest ustalenie funkcji rozkładu cząstek. Zobacz także Fermiego fermiony.
Definicja Fotodioda:
Co to jest gazowana albo półprzewodnikowa), wktórej wartość prądu może być regulowana natężeniem promieniowania elektromagnetycznego padającego na katodę (fotokatodę) albo na złącze p-n. W f. próżniowej fermiony.

Czym jest Fermiony znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: