FERROELEKTRYCZNOŚĆ co to jest
Co znaczy ferroelektryczność? W fizyce elektrycznej kryształu, której zwrot albo kierunek może być.

Definicja Ferroelektryczność

Co to jest FERROELEKTRYCZNOŚĆ: zdarzenie opierające na istnieniu trwałej polaryzacji elektrycznej kryształu, której zwrot albo kierunek może być zmieniany zewnętrznym polem elektrycznym. Stan ferroelektryczny kryształu jest rezultatem przemiany fazowej, w trakcie której pojawia się albo znika trwały okres dipolowy nazywany polaryzacją spontaniczną ( polaryzacja). Kryształ dzieli się na obszary ( domeny ferroelektryczne) różniące się kierunkiem polaryzacji. Zależność wypadkowej (makroskopowej) polaryzacji od pola elektrycznego ma charakterystyczny kształt pętli, nazywanej pętlą histerezy ferroelektrycznej. Inną charakterystyczną właściwością materiałów ferroelektrycznych jest spora wartość przenikalności elektrycznej ijej znaczący przyrost wotoczeniu temperatury przemiany fazowej ( Curie-Weissa prawo). F. towarzyszy piroefekt i piezoefekt

Definicja Fotosynteza:
Co to jest chemicznej zachodząca pod wpływem światła. Atomy albo cząsteczki proste łączą się pod wpływem światła wcząsteczki złożone. Jeden kwant światła skutkuje jeden akt syntezy. Masę m produktu f. ustala p ferroelektryczność.
Definicja Fotoluminescencja:
Co to jest świecenie ciał wzbudzane światłem ipromieniowaniem ultrafioletowym. Zobacz także luminescencja ferroelektryczność.
Definicja Ferrimagnetyki:
Co to jest ferryty ferroelektryczność.

Czym jest Ferroelektryczność znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: