FERROMAGNETYKI co to jest
Co znaczy ferromagnetyki? W fizyce ferromagnetyzm). Należą do nich pierwiastki: Fe, Co, Ni, Gd, Tb.

Definicja Ferromagnetyki

Co to jest FERROMAGNETYKI: ciała wykazujące własności ferromagnetyczne ( ferromagnetyzm). Należą do nich pierwiastki: Fe, Co, Ni, Gd, Tb. F. są również stopy izwiązki chemiczne łączące ze sobą pierwiastki ferromagnetyczne albo pierwiastki ferromagnetyczne znieferromagnetycznymi

Definicja Funkcja Falowa:
Co to jest funkcja zmiennych przestrzennych iczasu będąca rozwiązaniem równania falowego. W mechanice kwantowej funkcja będąca rozwiązaniem równania Schrdingera ferromagnetyki.
Definicja Fresnela Soczewka:
Co to jest się zlicznych pierścieni opromieniach krzywizny dobranych wten sposób, by miały tę samą ogniskową. S.F. praktycznie nie wykazuje aberracji sferycznej ( aberracje przyrządów optycznych). Służąca jest ferromagnetyki.
Definicja Fotokomórka:
Co to jest zdarzenie fotoelektryczne używane jest do pomiarów promieniowania świetlnego. Jego działanie może być oparte na użyciu fotodiody albo fotoopornika. Regularnie służącą odmianą f. jest dioda próżniowa ferromagnetyki.

Czym jest Ferromagnetyki znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: