FERROMAGNETYZM co to jest
Co znaczy ferromagnetyzm? W fizyce spontaniczne porządkowanie się momentów magnetycznych atomów.

Definicja Ferromagnetyzm

Co to jest FERROMAGNETYZM: własności krystalicznych ciał stałych, wktórych zachodzi spontaniczne porządkowanie się momentów magnetycznych atomów albo jonów tworzących sieć krystaliczną. W niewielkich obszarach nazywanych domenami ferromagnetycznymi uporządkowanie jest jednorodne. Domeny różnią się pomiędzy sobą kierunkiem momentu magnetycznego. Stopień uporządkowania zależy od temperatury; znika ono ponad temperatury Curie. Zależność namagnesowania od zewnętrznego pola magnetycznego ma kształt pętli histerezy magnetycznej. Zobacz także antyferromagnetyzm

Definicja Ferroelastyki:
Co to jest substancje, wktórych występuje zdarzenie ferroelastyczności, na przykład: dwuwodorofosforan potasu KH2PO4 (KDP), tytanian baru BaTiO3, molibdenian gadolinu Gd2(MoO4)3 ferromagnetyzm.
Definicja Fahrenheit, Gabriel Daniel:
Co to jest fizyk, osiadły w1709 wHolandii. Po raz pierwszy zastosował rtęć do pomiarów temperatury. Odkrył zdarzenie przechłodzenia wody izależność temperatury wrzenia od ciśnienia. Wprowadził skalę ferromagnetyzm.
Definicja Falowa Liczba:
Co to jest liczba k związana zdługością fali zależnością k = 2/. Niekiedy l.f. nazywa się odwrotność długości fali. Zobacz także fala ferromagnetyzm.

Czym jest Ferromagnetyzm znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: