FERROMAGNETYZM co to jest
Co znaczy ferromagnetyzm? W fizyce spontaniczne porządkowanie się momentów magnetycznych atomów.

Definicja Ferromagnetyzm

Co to jest FERROMAGNETYZM: własności krystalicznych ciał stałych, wktórych zachodzi spontaniczne porządkowanie się momentów magnetycznych atomów albo jonów tworzących sieć krystaliczną. W niewielkich obszarach nazywanych domenami ferromagnetycznymi uporządkowanie jest jednorodne. Domeny różnią się pomiędzy sobą kierunkiem momentu magnetycznego. Stopień uporządkowania zależy od temperatury; znika ono ponad temperatury Curie. Zależność namagnesowania od zewnętrznego pola magnetycznego ma kształt pętli histerezy magnetycznej. Zobacz także antyferromagnetyzm

Definicja Fermiego-Diraca Funkcja Rozkładu:
Co to jest E) opisująca statystyczne własności układu składającego się z fermionów, na przykład gazu Fermiego, a więc zbioru elektronów swobodnych wmetalach. Ustala ona prawdopodobieństwo obsadzenia stanu ferromagnetyzm.
Definicja Fermat, Pierre De:
Co to jest francuski, zzawodu prawnik, wieloletni radca parlamentu wTuluzie. Uważany jest w okolicy B. Pascala za twórcę rachunku prawdopodobieństwa. Jego wkładem do fizyki jest tak zwany zasada Fermata ferromagnetyzm.
Definicja Falowy Wektor:
Co to jest wektor k owartości liczby falowej, ukierunkowany wkierunku rozchodzenia się fali ferromagnetyzm.

Czym jest Ferromagnetyzm znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: