FERRYTY co to jest
Co znaczy ferryty? W fizyce dwuwartościowych, na przykład MnO, MgO, CuO, NiO. Podobnie jak w.

Definicja Ferryty

Co to jest FERRYTY: związki tlenku żelazowego Fe2O3 ztlenkami metali dwuwartościowych, na przykład MnO, MgO, CuO, NiO. Podobnie jak w antyferromagnetyku momenty magnetyczne uporządkowane są antyrównolegle, lecz wypadkowy okres magnetyczny nie jest równy zeru ipod tym względemf. podobne są do ferromagnetyków. F. są jednak półprzewodnikami iodznaczają się sporym, wporównaniu zferromagnetykami, oporem właściwym (10-104 m). Ta właściwość sprawia, iż f. używane są do wyrobu rdzeni do cewek indukcyjnych służących przy wysokich częstościach. F. stosuje się również do wyrobu magnesów trwałych i przedmiotów pamięciowych

Definicja Faza Drgań:
Co to jest określająca stan ruchu periodycznego zwłaszcza ruchu harmonicznego ( drgania harmoniczne). Jeżeli wruchu harmonicznym zależność wychylenia x od czasu t opisuje równanie , to rozmiar (t + ) tytułujemy ferryty.
Definicja Fraunhofera Linie:
Co to jest absorpcyjne wwidmie Słońca iinnych gwiazd wywołane selektywną absorpcją światła wchłodniejszych warstwach atmosfery ( fotosfera). Na ich podstawie można identyfikować pierwiastki, których atomy ferryty.
Definicja Foton:
Co to jest elektrycznie obojętna, nie posiadająca ładunku elektrycznego, ozerowej masie spoczynkowej iliczbie spinowej s = 1. F. bierze udział woddziaływaniach elektromagnetycznych, jest kwantem pola ferryty.

Czym jest Ferryty znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: