ELEKTRYCZNY FILTR co to jest
Co znaczy filtr elektryczny? W fizyce biernych (oporników, kondensatorów, cewek indukcyjnych.

Definicja Filtr Elektryczny

Co to jest FILTR ELEKTRYCZNY: fragment obwodu elektrycznego składający się zelementów biernych (oporników, kondensatorów, cewek indukcyjnych), którego zadaniem jest przepuszczanie prądów oczęstościach zawierających się wokreślonym przedziale wartości. Zakres częstości przepuszczanych poprzez filtr to pasmo przepustowe, zakres częstości tłumionych - pasmo tłumieniowe. Z racji na częstości, jakie te pasma obejmują, f.e. dzielimy na: dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe, środkowoprzepustowe iśrodkowozaporowe. F.e. służące są wurządzeniach radiowych, telewizyjnych ielektroakustycznych

Definicja Francka-Condona Zasada:
Co to jest zktórą wczasie przejścia cząstki zjednego stanu elektronowego do drugiego prędkości ruchu jąder atomowych tworzących cząstkę i ich względne położenia nie ulegają zmianie. Wynika ona zdużej różnicy filtr elektryczny.
Definicja Fermi, Enrico:
Co to jest uniw. wRzymie. Od 1938 wUSA, prof. uniw. Columbia wNowym Jorku iuniw. wChicago. Specjalista wdziedzinie fizyki jądrowej ienergetyki jądrowej. W 1925 opracował statystykę cząstek opołówkowym spinie filtr elektryczny.
Definicja Ferromagnetyki:
Co to jest własności ferromagnetyczne ( ferromagnetyzm). Należą do nich pierwiastki: Fe, Co, Ni, Gd, Tb. F. są również stopy izwiązki chemiczne łączące ze sobą pierwiastki ferromagnetyczne albo pierwiastki filtr elektryczny.

Czym jest Elektryczny Filtr znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: