OPTYCZNY FILTR co to jest
Co znaczy filtr optyczny? W fizyce zcałego spektrum barw światła zbliżonego do monochromatycznego.

Definicja Filtr Optyczny

Co to jest FILTR OPTYCZNY: obiekt optyczny, którego zadaniem jest wyodrębnienie zcałego spektrum barw światła zbliżonego do monochromatycznego albo światła zokreślonego przedziału barw. F.o. służące są wfotografii czarno-białej dla podniesienia kontrastu fotografowanych obiektów, aw fotografii kolorowej dla uzyskania pożądanego efektu barwnego. Stosuje się również szare f.o., których zadaniem jest obniżenie natężenia światła. Szczególnym f.o. jest filtr polaryzacyjny

Definicja Fazowy Wykres:
Co to jest przedstawiający krzywe równowagi między wieloma etapami tej samej substancji we współrzędnych, którymi są odpowiednie pary wielkości termodynamicznych, na przykład ciśnienie - temperatura (p-T filtr optyczny.
Definicja Femto:
Co to jest przedrostek dla jednostek podwielokrotnych oznaczany skrótem f iwyrażający mnożnik 10-15 filtr optyczny.
Definicja Fala Uderzeniowa:
Co to jest układające się na pewnej powierzchni, na której następują spore skoki takich parametrów, jak: ciśnienie, gęstość, temperatura, rozchodzące się wdanej substancji szybciej niż dźwięk. F.u. powstaje w filtr optyczny.

Czym jest Optyczny Filtr znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: