FONON co to jest
Co znaczy fonon? W fizyce krystalicznej. W kwantowej teorii drgań mechanicznych wciałach stałych f.

Definicja Fonon

Co to jest FONON: kwazicząstka, będąca kwantem energii drgań sieci krystalicznej.W kwantowej teorii drgań mechanicznych wciałach stałych f. odgrywa taką samą rolę, jak foton wkwantowej teorii promieniowania. Drgania sieci krystalicznej można opisać jako superpozycję fal poruszających się wkrysztale. Każdej zfal oczęstości można przyporządkować zestaw poruszających się kwazicząstek oenergii E = h, gdzie h - stała Plancka. Wzbudzony stan sieci można przedstawić jako doskonały gaz fononów poruszających się swobodnie wewnątrz kryształu. Definicja fononu okazało się bardzo przydatne wteoretycznym opisie przewodnictwa cieplnego, przewodnictwa elektrycznego, ciepła właściwego i wpływu promieniowania elektromagnetycznego na stan sieci krystalicznej

Definicja Fotoluminescencja:
Co to jest świecenie ciał wzbudzane światłem ipromieniowaniem ultrafioletowym. Zobacz także luminescencja fonon.
Definicja Fotoogniwo:
Co to jest półprzewodnikowy wytwarzający pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego siłę elektromotoryczną (SEM). Przetwarzanie energii promieniowania na energię elektryczną dzieje się na złączu p-n. F fonon.
Definicja Fale Długie:
Co to jest fale radiowe fonon.

Czym jest Fonon znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: