FONON co to jest
Co znaczy fonon? W fizyce krystalicznej. W kwantowej teorii drgań mechanicznych wciałach stałych f.

Definicja Fonon

Co to jest FONON: kwazicząstka, będąca kwantem energii drgań sieci krystalicznej.W kwantowej teorii drgań mechanicznych wciałach stałych f. odgrywa taką samą rolę, jak foton wkwantowej teorii promieniowania. Drgania sieci krystalicznej można opisać jako superpozycję fal poruszających się wkrysztale. Każdej zfal oczęstości można przyporządkować zestaw poruszających się kwazicząstek oenergii E = h, gdzie h - stała Plancka. Wzbudzony stan sieci można przedstawić jako doskonały gaz fononów poruszających się swobodnie wewnątrz kryształu. Definicja fononu okazało się bardzo przydatne wteoretycznym opisie przewodnictwa cieplnego, przewodnictwa elektrycznego, ciepła właściwego i wpływu promieniowania elektromagnetycznego na stan sieci krystalicznej

Definicja fotosynteza:
Co to jest chemicznej zachodząca pod wpływem światła. Atomy albo cząsteczki proste łączą się pod wpływem światła wcząsteczki złożone. Jeden kwant światła skutkuje jeden akt syntezy. Masę m produktu f. ustala p FONON.
Definicja fotoefekt:
Co to jest zdarzenie fotoelektryczne FONON.
Definicja fon:
Co to jest głośności dźwięku. Dźwięk ma poziom głośności n fonów, jeśli dla przeciętnego ucha jest tak samo głośny, jak dźwięk oczęstości 1 kHz, którego poziom ciśnienia akustycznego ma wartość n decybeli FONON.

Czym jest Fonon znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: