FOTOJONIZACJA co to jest
Co znaczy fotojonizacja? W fizyce jonizacja atomów albo cząsteczek spowodowana promieniowaniem.

Definicja Fotojonizacja

Co to jest FOTOJONIZACJA: jonizacja atomów albo cząsteczek spowodowana promieniowaniem elektromagnetycznym

Definicja Fotoprzewodnictwo:
Co to jest zmiana przewodnictwa elektrycznego ciała pod wpływem oświetlenia związana ze wzrostem koncentracji swobodnych nośników ładunku ( zdarzenie fotoelektryczne). F. wykorzystuje się wróżnych fotoelementach fotojonizacja.
Definicja Fala Stojąca:
Co to jest powstające wograniczonej przestrzeni wwyniku nakładania się fal otych samych amplitudach iczęstościach biegnących wkierunkach przeciwnych (na przykład fali biegnącej zfalą odbitą). W przestrzeni f.s fotojonizacja.
Definicja Faradaya Klatka:
Co to jest wykonana zcienkiej blachy albo gęstej siatki otaczająca przyrząd pomiarowy albo jakąś przestrzeń, izolująca od zewnętrznych pól elektrycznych. W urządzeniach elektronicznych, na przykład wradiach fotojonizacja.

Czym jest Fotojonizacja znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: