FOTOMETR co to jest
Co znaczy fotometr? W fizyce fotometrycznych: natężenia oświetlenia, strumienia świetlnego.

Definicja Fotometr

Co to jest FOTOMETR: przyrząd wykorzystywany do pomiaru wielkości fotometrycznych: natężenia oświetlenia, strumienia świetlnego, luminancji, światłości. F. dzieli się na w i z u a l n e i o b i e k t y w n e (fizyczne). W f. obiektywnych stosuje się różne fotoelementy. Na przykład fotoogniwo wytwarza napięcie zależne od natężenia oświetlenia. Jeżeli miliwoltomierz mierzący to napięcie wycechujemy wluksach, otrzymamy luksomierz, który jest jednym zfotometrów. W f. wizualnych badane źródło światła porównuje się ze źródłami wzorcowymi, nie mniej jednak porównywanie dzieje się dzięki oka

Definicja Fotoopornik:
Co to jest półprzewodnikowy, którego opór wymienia się pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego, wszczególności światła ( fotoprzewodnictwo). Do budowy f. używa się selenu, krzemu, germanu, atakże fotometr.
Definicja Falowy Wektor:
Co to jest wektor k owartości liczby falowej, ukierunkowany wkierunku rozchodzenia się fali fotometr.
Definicja Fotometria:
Co to jest zajmujący się zarówno promieniowaniem widzialnym, jak iniewidzialnym (ultrafioletowym, podczerwonym) jako procesem przenoszenia energii. Do jej zadań należy również opracowywanie metod pomiarowych i fotometr.

Czym jest Fotometr znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: