FOTOMETRIA co to jest
Co znaczy fotometria? W fizyce widzialnym, jak iniewidzialnym (ultrafioletowym, podczerwonym) jako.

Definicja Fotometria

Co to jest FOTOMETRIA: dział optyki zajmujący się zarówno promieniowaniem widzialnym, jak iniewidzialnym (ultrafioletowym, podczerwonym) jako procesem przenoszenia energii. Do jej zadań należy również opracowywanie metod pomiarowych i standaryzowanie wielkości świetlnych iich jednostek. F. dzieli się na energetyczną (obiektywną) iwizualną. F. e n e r g e- t y c z n a stosuje sposoby czysto fizyczne do określania natężenia promieniowania świetlnego, strumienia energii promieniowania iwielkości pochodnych.F. w i z u a l n a bada przenoszenie energii poprzez światło zpunktu widzenia oka ludzkiego, awięc biorąc pod uwagę subiektywne wrażenia obserwatora. Pomiary przeprowadzane są sposobami porównawczymi. Fundamentalną wielkością tej f. jest strumień świetlny (będący przykładem strumienia energii promieniowania) iwielkości pochodne, jak luminancja, światłość i natężenie oświetlenia

Czym jest Fotometria znaczenie w Słownik fizyka na F .