FOTOMETRIA co to jest
Co znaczy fotometria? W fizyce widzialnym, jak iniewidzialnym (ultrafioletowym, podczerwonym) jako.

Definicja Fotometria

Co to jest FOTOMETRIA: dział optyki zajmujący się zarówno promieniowaniem widzialnym, jak iniewidzialnym (ultrafioletowym, podczerwonym) jako procesem przenoszenia energii. Do jej zadań należy również opracowywanie metod pomiarowych i standaryzowanie wielkości świetlnych iich jednostek. F. dzieli się na energetyczną (obiektywną) iwizualną. F. e n e r g e- t y c z n a stosuje sposoby czysto fizyczne do określania natężenia promieniowania świetlnego, strumienia energii promieniowania iwielkości pochodnych.F. w i z u a l n a bada przenoszenie energii poprzez światło zpunktu widzenia oka ludzkiego, awięc biorąc pod uwagę subiektywne wrażenia obserwatora. Pomiary przeprowadzane są sposobami porównawczymi. Fundamentalną wielkością tej f. jest strumień świetlny (będący przykładem strumienia energii promieniowania) iwielkości pochodne, jak luminancja, światłość i natężenie oświetlenia

Definicja Faza Drgań:
Co to jest określająca stan ruchu periodycznego zwłaszcza ruchu harmonicznego ( drgania harmoniczne). Jeżeli wruchu harmonicznym zależność wychylenia x od czasu t opisuje równanie , to rozmiar (t + ) tytułujemy fotometria.
Definicja Fizyka Współczesna:
Co to jest fizyka fotometria.
Definicja Fouriera Prawo:
Co to jest przewodnictwa cieplnego, stwierdzające, iż gęstość strumienia ciepła j jest proporcjonalna do gradientu temperatury T: . Gęstość strumienia ciepła j jest ilością energii przepływającej wpostaci fotometria.

Czym jest Fotometria znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: