FOTON co to jest
Co znaczy foton? W fizyce ładunku elektrycznego, ozerowej masie spoczynkowej iliczbie spinowej s.

Definicja Foton

Co to jest FOTON: cząstka elementarna elektrycznie obojętna, nie posiadająca ładunku elektrycznego, ozerowej masie spoczynkowej iliczbie spinowej s = 1. F. bierze udział woddziaływaniach elektromagnetycznych, jest kwantem pola elektromagnetycznego. Porusza się zprędkością światła (c 3108 m/s) względem każdego obserwatora. Jego energia E = h = hc/, pęd p = h/c = h/, masa relatywistyczna m = h/c2 = h/(c), gdzie h - stała Plancka, i - długość fali elektromagnetycznej, której odpowiada f., ijej częstotliwość. Istnienie fotonów wiąże się z dualizmem korpuskularno-falowym. Kwantowe (korpuskularne) cechy promieniowania elektromagnetycznego przejawiają się na przykład wzjawisku Comptona, w zjawisku fotoelektrycznym, anihilacji itworzeniu par elektronowych

Czym jest Foton znaczenie w Słownik fizyka na F .