FOTON co to jest
Co znaczy foton? W fizyce ładunku elektrycznego, ozerowej masie spoczynkowej iliczbie spinowej s.

Definicja Foton

Co to jest FOTON: cząstka elementarna elektrycznie obojętna, nie posiadająca ładunku elektrycznego, ozerowej masie spoczynkowej iliczbie spinowej s = 1. F. bierze udział woddziaływaniach elektromagnetycznych, jest kwantem pola elektromagnetycznego. Porusza się zprędkością światła (c 3108 m/s) względem każdego obserwatora. Jego energia E = h = hc/, pęd p = h/c = h/, masa relatywistyczna m = h/c2 = h/(c), gdzie h - stała Plancka, i - długość fali elektromagnetycznej, której odpowiada f., ijej częstotliwość. Istnienie fotonów wiąże się z dualizmem korpuskularno-falowym. Kwantowe (korpuskularne) cechy promieniowania elektromagnetycznego przejawiają się na przykład wzjawisku Comptona, w zjawisku fotoelektrycznym, anihilacji itworzeniu par elektronowych

Definicja Fotoogniwo:
Co to jest półprzewodnikowy wytwarzający pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego siłę elektromotoryczną (SEM). Przetwarzanie energii promieniowania na energię elektryczną dzieje się na złączu p-n. F foton.
Definicja Fale Materii:
Co to jest de Brogliea fale foton.
Definicja Faradaya Stała:
Co to jest Faradaya prawa elektrolizy foton.

Czym jest Foton znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: