FOTOOGNIWO co to jest
Co znaczy fotoogniwo? W fizyce promieniowania elektromagnetycznego siłę elektromotoryczną (SEM.

Definicja Fotoogniwo

Co to jest FOTOOGNIWO: fotoelement półprzewodnikowy wytwarzający pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego siłę elektromotoryczną (SEM). Przetwarzanie energii promieniowania na energię elektryczną dzieje się na złączu p-n. F. używane do budowy baterii słonecznych wytwarzają SEM rzędu 0,5 V, aich sprawność wynosi jedynie około 10%

Definicja Falowód:
Co to jest oprzekroju kołowym albo prostokątnym, wykorzystywana do prowadzenia fali elektromagnetycznej. Służący jest do przesyłania mikrofal i do budowy rezonatorów, atakże używany wwysokoczęstościowych fotoogniwo.
Definicja Fotoprzewodnictwo:
Co to jest zmiana przewodnictwa elektrycznego ciała pod wpływem oświetlenia związana ze wzrostem koncentracji swobodnych nośników ładunku ( zdarzenie fotoelektryczne). F. wykorzystuje się wróżnych fotoelementach fotoogniwo.
Definicja Fermi:
Co to jest jednostka długości służąca wfizyce jądrowej, której nazwę nadano na cześć E. Fermiego; 1 fm = 10-15 m. Jednostka ta jest identyczna zfemtometrem, którego oznaczenie jest takie samo ( femto fotoogniwo.

Czym jest Fotoogniwo znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: