FOTOPOWIELACZ co to jest
Co znaczy fotopowielacz? W fizyce również kwantów świetlnych). To jest lampa elektronowa składająca.

Definicja Fotopowielacz

Co to jest FOTOPOWIELACZ: bardzo czuły detektor promieniowania elektromagnetycznego (również kwantów świetlnych). To jest lampa elektronowa składająca się zfotokatody, wielu elektrod zwanych dynodami i anody. Elektron, wybity zkatody poprzez kwant promieniowania, jest przyspieszany polem elektrycznym iwdrodze do anody zderzając się zdynodami wybija znich następne elektrony ( emisja wtórna). W skutku liczba elektronów docierających do anody jest 105-109 razy większa od liczby elektronów emitowanych zkatody. F. są szeroko służące wprzyrządach pomiarowych, na przykład są elementami liczników scyntylacyjnych. Zobacz także detektory promieniowań jądrowych

Definicja Fizyka Statystyczna:
Co to jest poświęcony badaniom układów składających się zwielu cząstek. Stosując sposoby statystyki matematycznej irachunku prawdopodobieństwa ustala prawa (o charakterze statystycznym) rządzące takimi układami fotopowielacz.
Definicja Fermiego-Diraca Funkcja Rozkładu:
Co to jest E) opisująca statystyczne własności układu składającego się z fermionów, na przykład gazu Fermiego, a więc zbioru elektronów swobodnych wmetalach. Ustala ona prawdopodobieństwo obsadzenia stanu fotopowielacz.
Definicja Fraunhofer, Joseph Von:
Co to jest 1823 prof. uniw. wMonachium, członek Bawarskiej Akademii Nauk. Prowadził badania wdziedzinie optyki. Wyznaczył współczynniki szkła dla światła oróżnych barwach. Zbudował pierwszą siatkę dyfrakcyjną fotopowielacz.

Czym jest Fotopowielacz znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: