FOTOPRZEWODNICTWO co to jest
Co znaczy fotoprzewodnictwo? W fizyce oświetlenia związana ze wzrostem koncentracji swobodnych.

Definicja Fotoprzewodnictwo

Co to jest FOTOPRZEWODNICTWO: zmiana przewodnictwa elektrycznego ciała pod wpływem oświetlenia związana ze wzrostem koncentracji swobodnych nośników ładunku ( zdarzenie fotoelektryczne). F. wykorzystuje się wróżnych fotoelementach

Definicja Faradaya Zjawisko:
Co to jest opierające na skręcaniu płaszczyzny polaryzacji światła liniowo spolaryzowanego ( polaryzacja światła), gdy jego promień biegnie wośrodku wzdłuż linii sił pola magnetycznego. Zdarzenie to możemy fotoprzewodnictwo.
Definicja Falowy Wektor:
Co to jest wektor k owartości liczby falowej, ukierunkowany wkierunku rozchodzenia się fali fotoprzewodnictwo.
Definicja Fotokomórka:
Co to jest zdarzenie fotoelektryczne używane jest do pomiarów promieniowania świetlnego. Jego działanie może być oparte na użyciu fotodiody albo fotoopornika. Regularnie służącą odmianą f. jest dioda próżniowa fotoprzewodnictwo.

Czym jest Fotoprzewodnictwo znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: