PRAWO FOURIERA co to jest
Co znaczy Fouriera prawo? W fizyce gęstość strumienia ciepła j jest proporcjonalna do gradientu.

Definicja Fouriera Prawo

Co to jest FOURIERA PRAWO: prawo, dotyczące przewodnictwa cieplnego, stwierdzające, iż gęstość strumienia ciepła j jest proporcjonalna do gradientu temperatury T:.Gęstość strumienia ciepła j jest ilością energii przepływającej wpostaci ciepła poprzez jednostkową powierzchnię, prostopadłą do kierunku przepływu, wjednostce czasu. jest stałą materiałową nazywaną współczynnikiem przewodnictwa cieplnego

Definicja Ferroelastyczność:
Co to jest powania wmateriałach krystalicznych obszarów otej samej symetrii albo osymetriach enancjomorficznych ( enancjomorfizm), różniących się orientacją względem wybranego układu odniesienia. Obszary te fouriera prawo.
Definicja Fizyka Statystyczna:
Co to jest poświęcony badaniom układów składających się zwielu cząstek. Stosując sposoby statystyki matematycznej irachunku prawdopodobieństwa ustala prawa (o charakterze statystycznym) rządzące takimi układami fouriera prawo.
Definicja Fototranzystor:
Co to jest przyrząd fotoelektryczny zawierający dwa złącza p-n. To jest tranzystor skonstruowany wten sposób, tak aby można było oświetlać jego bazę wcelu uzyskania fotoprzewodnictwa. F. umożliwia jednoczesną fouriera prawo.

Czym jest Prawo Fouriera znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: