ZASADA CONDONA FRANCKA co to jest
Co znaczy Francka-Condona zasada? W fizyce stanu elektronowego do drugiego prędkości ruchu jąder.

Definicja Francka-Condona Zasada

Co to jest FRANCKA-CONDONA ZASADA: zasada, zgodnie zktórą wczasie przejścia cząstki zjednego stanu elektronowego do drugiego prędkości ruchu jąder atomowych tworzących cząstkę i ich względne położenia nie ulegają zmianie. Wynika ona zdużej różnicy mas jąder ielektronu

Definicja Ferroelektryki:
Co to jest wktórych występuje zdarzenie ferroelektryczności. Spis znanych aktualnie f. jest bardzo długa. Do w najwyższym stopniu znanych należą: tytanian baru BaTiO3, tytanian ołowiu PbTiO3, sól Seignettea francka-condona zasada.
Definicja Ferryty:
Co to jest żelazowego Fe2O3 ztlenkami metali dwuwartościowych, na przykład MnO, MgO, CuO, NiO. Podobnie jak w antyferromagnetyku momenty magnetyczne uporządkowane są antyrównolegle, lecz wypadkowy okres francka-condona zasada.
Definicja Ferrimagnetyzm:
Co to jest antyferromagnetyzmu, wktórym momenty magnetyczne uporządkowane antyrównolegle mają różne wartości, co wefekcie prowadzi do istnienia niezerowego wypadkowego momentu magnetycznego (podobnie jak w francka-condona zasada.

Czym jest Zasada Condona Francka znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: