FALOWA FUNKCJA co to jest
Co znaczy funkcja falowa? W fizyce równania falowego. W mechanice kwantowej funkcja będąca.

Definicja Funkcja Falowa

Co to jest FUNKCJA FALOWA: funkcja zmiennych przestrzennych iczasu będąca rozwiązaniem równania falowego. W mechanice kwantowej funkcja będąca rozwiązaniem równania Schrdingera

Definicja Fotokatoda:
Co to jest katoda służąca wlampach elektronowych, emitująca elektrony pod wpływem promieniowania świetlnego. Zobacz także zdarzenie fotoelektryczne, fotodioda funkcja falowa.
Definicja Frenkel, Jakow Iljicz:
Co to jest teoretyk, od 1922 prof. Instytutu Fizyko-Technicznego wLeningradzie (Sankt Petersburg). Prowadził badania własności ciał stałych icieczy. Zajmował się elektronowymi własnościami dielektryków funkcja falowa.
Definicja Fotojonizacja:
Co to jest jonizacja atomów albo cząsteczek spowodowana promieniowaniem elektromagnetycznym funkcja falowa.

Czym jest Falowa Funkcja znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: