FRIEDRICH KARL GAUSS co to jest
Co znaczy Gauss, Karl Friedrich? W fizyce Prof. uniw. idyr. obserwatorium astronomicznego wGetyndze.

Definicja GAUSS, KARL FRIEDRICH

Co to jest GAUSS, KARL FRIEDRICH: jeden znajwiększych matematyków, astronom ifizyk niemiecki. Prof. uniw. idyr. obserwatorium astronomicznego wGetyndze. Rozwinął między innymi teorię liczb, algebrę igeometrię powierzchni zakrzywionych. Dla fizyki stworzył podstawy rachunku błędów, ustalił układ jednostek wielkości elektrycznych imagnetycznych, zaproponował sposób obliczania natężeń pól elektrycznych pochodzących od ładunków rozłożonych symetrycznie na dowolnych powierzchniach; był współtwórcą pierwszego telegrafu elektromagnetycznego

Definicja Godzina:
Co to jest jednostka czasu; 1 h = 3600 s = 60 min; stanowi 1/24 doby gauss, karl friedrich co to jest.
Definicja Glin:
Co to jest ekipy układu okresowego (borowce) oliczbie atomowej 13 imasie atomowej 26,9815. To jest srebrzysty metal, dobrze odbijający światło, bardzo plastyczny, dobry przewodnik ciepła ielektryczności gauss, karl friedrich definicja.
Definicja Galena:
Co to jest minerał, siarczek ołowiawy PbS, najbogatsza ruda ołowiu, źródło srebra gauss, karl friedrich co znaczy.

Czym jest Friedrich Karl Gauss znaczenie w Słownik fizyka na G .

  • Dodano:
  • Autor: