ROZKŁAD GAUSSA co to jest
Co znaczy Gaussa rozkład? W fizyce poprzez eksperymentatorów do matematycznego opracowania.

Definicja GAUSSA ROZKŁAD

Co to jest GAUSSA ROZKŁAD: funkcja matematyczna (jej wykres ma kształt dzwonu) służąca poprzez eksperymentatorów do matematycznego opracowania przypadkowych błędów wyników pomiarów, które to błędy podlegają prawidłowościom statystycznym. Jeżeli wykonamy większą liczbę pomiarów na przykład okresu drgań wahadła matematycznego, to zobaczymy, iż wokół jednej zuzyskanych wartości okresu skupiona jest przewarzająca część innych uzyskanych wyników. Jeżeli przedstawimy to na wykresie, odkładając na osi x wartości okresów drgań, ana osi y ich liczbę, to otrzymamy tak zwany histogram. Dla bardzo dużej liczby pomiarów ( na przykład 1000) otrzymalibyśmy pewną krzywą. Maksimum tej krzywej określi nam w najwyższym stopniu prawdopodobną wartość okresu drgań, aw miarę oddalania się od niej, wlewo albo prawo, znajdziemy wartości coraz mniej prawdopodobne. Rozkład wyników pomiarów znaszego wykresu można, zdobrym przybliżeniem, opisać funkcją Gaussa: , gdzie: - odchylenie standardowe (dyspersja), które jest miarą odstępstwa poszczególnych pomiarów od wartości w najwyższym stopniu prawdopodobnej (x0); im jest większe, tym krzywa jest bardziej spłaszczona, e - podstawa logarytmu naturalnego (e = 2,71828138), x - mierzone wartości okresu wahań, x0 - wartość okresu drgań w najwyższym stopniu prawdopodobna. Funkcję Gaussa nazywa się także rozkładem gęstości prawdopodobieństwa, bo (x) dx jest prawdopodobieństwem, iż jakaś wartość naszego pomiaru znajdzie się wprzedziale od x do x + dx. Nie to jest jedyny sposób analizy błędów pomiarowych (inny to ( na przykład rozkład Studenta)

Definicja Gaz Doskonały:
Co to jest gazu rzeczywistego, który zakłada, iż molekuły gazu są traktowane jak punkty materialne nie mające objętości, nie oddziałujące na siebie, znajdujące się wciągłym, bezładnym ruchu, zderzające się ze gaussa rozkład co to jest.
Definicja Głos:
Co to jest dźwięki ( fale akustyczne), wydawane poprzez aparat głosowy człowieka albo zwierzęcia. Źródłem głosu są drgania strun głosowych umieszczonych wkrtani gaussa rozkład definicja.
Definicja Galena:
Co to jest minerał, siarczek ołowiawy PbS, najbogatsza ruda ołowiu, źródło srebra gaussa rozkład co znaczy.

Czym jest Rozkład Gaussa znaczenie w Słownik fizyka na G .

  • Dodano:
  • Autor: