DOSKONAŁY co to jest
Co znaczy gaz doskonały? W fizyce molekuły gazu są traktowane jak punkty materialne nie mające.

Definicja GAZ DOSKONAŁY

Co to jest GAZ DOSKONAŁY: fizyczny schemat gazu rzeczywistego, który zakłada, iż molekuły gazu są traktowane jak punkty materialne nie mające objętości, nie oddziałujące na siebie, znajdujące się wciągłym, bezładnym ruchu, zderzające się ze sobą sprężyście. Równanie opisujące stan g.d. ma postać: p V = nRT, gdzie: n - liczba moli gazu, p - ciśnienie gazu, V - jego objętość, R powszechna stała gazowa, T - temperatura wK. schemat g.d. dobrze opisuje zachowanie się gazów rzeczywistych. Odstępstwa obserwuje się wniskich temperaturach ipod bardzo wysokimi ciśnieniami

Definicja Granica Faz:
Co to jest powierzchnia podziału faz pomiędzy dwiema wieloma stanami skupienia materii na przykład gaz - ciecz, ciecz - ciało stałe itp gaz doskonały co to jest.
Definicja Gęstość Elektronowa:
Co to jest gazu elektronowego przewodnictwa, jest to liczba elektronów wjednostce objętości metalu. W metalu w1 cm3 znajduje się około1023 elektronów, 10 tys. razy więcej wporównaniu zgęstością powietrza gaz doskonały definicja.
Definicja Gęstość Prądu Elektrycznego:
Co to jest makroskopowym to jest wektor zgodny zkierunkiem prądu elektrycznego irówny co do wartości bezwzględnej çj ç = I/S, gdzie I - natężenie prądu przepływającego poprzez zorientowaną powierzchnię S gaz doskonały co znaczy.

Czym jest Doskonały Gaz znaczenie w Słownik fizyka na G .

  • Dodano:
  • Autor: