SKROPLONY co to jest
Co znaczy gaz skroplony? W fizyce występuje wstanie gazowym. Wszystkie znane współcześnie gazy.

Definicja Gaz Skroplony

Co to jest GAZ SKROPLONY: substancja wstanie ciekłym, która wnormalnych warunkach występuje wstanie gazowym. Wszystkie znane współcześnie gazy można skroplić, lecz ich temperaturę trzeba na początku obniżyć poniżej tak zwany temperatury krytycznej. Gazy otemperaturze krytycznej ponad 223 K (na przykład chlor, amoniak) można skroplić poprzez sprężanie izotermiczne. Gazy, których temperatura krytyczna jest niższa od 223 K, skrapla się kaskadową sposobem skraplania gazów. G.s. stosuje się wprzemyśle inauce do uzyskiwania bardzo niskich temperatur. Przykłady temperatury g.s. przy ciśnieniu normalnym 101 325 Pa (paskali): ciekły hel 4,1 K (- 268,9 C), ciekły azot 77,2 K (- 195,8 C), ciekły tlen 90 K (- 183 C)

Definicja Galwanomagnetyczne Zjawiska:
Co to jest zjawiska występujące wprzewodnikach ipółprzewodnikach, wktórych płynie prąd elektryczny, umieszczonych wpolu magnetycznym, na przykład zdarzenie Halla gaz skroplony.
Definicja Gwiazdozbiór:
Co to jest konstelacja, region nieba oumownie przyjętych granicach, wyodrębniony wcelu orientacji na niebie. Całe niebo podzielono na 88 gwiazdozbiorów gaz skroplony.
Definicja Głowica Atomowa:
Co to jest głowica pocisku zawierająca ładunek atomowy, którego wybuch następuje w wyniku wyzwolenia energii wprocesie rozszczepiania ciężkich jąder atomowych gaz skroplony.

Czym jest Skroplony Gaz znaczenie w Słownik fizyka na G .

  • Dodano:
  • Autor: