ELEKTRYCZNYCH DRGAŃ GENERATOR co to jest
Co znaczy generator drgań elektrycznych? W fizyce energii mechanicznej albo energii prądu stałego.

Definicja GENERATOR DRGAŃ ELEKTRYCZNYCH

Co to jest GENERATOR DRGAŃ ELEKTRYCZNYCH: urządzenie do wytwarzania drgań elektrycznych kosztem energii mechanicznej albo energii prądu stałego. Zakres częstości od ułamka Hz do 1012 Hz. Generatory mają szerokie wykorzystanie wprzemyśle (ułamek Hz-100 kHz), radiofonii (50-100 kHz), radiolokacji, radionawigacji, telewizji, lecznictwie (1-100 GHz). Spore wykorzystanie mają generatory drgań ospecjalnych kształtach, na przykład drgań prostokątnych albo piłokształtnych. Jeżeli g.d.e. wytwarza krótkotrwale impulsy napięcia albo prądu elektrycznego, tj. to g. impulsowy. Długość impulsów może być różna, od 0,1 s do 20 ns (nanosekund)

Definicja Gram:
Co to jest jednostka masy równa 10-3 kg generator drgań elektrycznych co to jest.
Definicja Godzina:
Co to jest jednostka czasu; 1 h = 3600 s = 60 min; stanowi 1/24 doby generator drgań elektrycznych definicja.
Definicja Gaussa Rozkład:
Co to jest matematyczna (jej wykres ma kształt dzwonu) służąca poprzez eksperymentatorów do matematycznego opracowania przypadkowych błędów wyników pomiarów, które to błędy podlegają prawidłowościom generator drgań elektrycznych co znaczy.

Czym jest Elektrycznych Drgań Generator znaczenie w Słownik fizyka na G .

  • Dodano:
  • Autor: