GEOTERMIKA co to jest
Co znaczy geotermika? W fizyce Ziemi. Średnia temperatura powierzchni Ziemi wynosi około 273 K (0 C.

Definicja GEOTERMIKA

Co to jest GEOTERMIKA: dział geofizyki zajmujący się badaniem stanu cieplnego Ziemi. Średnia temperatura powierzchni Ziemi wynosi około 273 K (0 C) isezonowo waha się, awahania te sięgają 20 ¸ 30 m wgłąb Ziemi. Niżej, jak wynika zpomiarów wotworach wiertniczych, temperatura rośnie ze wzrostem głębokości. Zobacz także geotermiczny gradient

Definicja Gibbsa Reguła Faz:
Co to jest możliwą liczbę współistniejących ze sobą faz f wstanie równowagi fazowej układu: f = n - s + 2, gdzie f - liczba faz, n - liczba składników, s stopnie swobody układu (jest to parametry, które mogą geotermika co to jest.
Definicja Generator:
Co to jest wytwarzania określonego rodzaju energii zinnej energii na przykład: energii elektrycznej zenergii mechanicznej ( prądnica), energii drgań elektrycznych zenergii prądu stałego ( generator drgań geotermika definicja.
Definicja Gęstość:
Co to jest do objętości, którą to ciało zajmuje. G. jest wielkością charakteryzującą każdą substancję. Dla substancji jednorodnej = m/V, gdzie: m - masa ciała, V - objętość ciała. Jednostką g. jest kg/m3. Dla geotermika co znaczy.

Czym jest Geotermika znaczenie w Słownik fizyka na G .

  • Dodano:
  • Autor: