ELEKTRYCZNEGO PRĄDU GĘSTOŚĆ co to jest
Co znaczy gęstość prądu elektrycznego? W fizyce prądu elektrycznego irówny co do wartości.

Definicja GĘSTOŚĆ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

Co to jest GĘSTOŚĆ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO: W opisie makroskopowym to jest wektor zgodny zkierunkiem prądu elektrycznego irówny co do wartości bezwzględnej çj ç = I/S, gdzie I - natężenie prądu przepływającego poprzez zorientowaną powierzchnię S, prostopadłą do kierunku prądu. Miarą g.p.e. jest amper na metr kwadratowy (A/m2). W opisie mikroskopowym j = noe, gdzie: no - liczba elektronów przewodnictwa na jednostkę objętości, e - wartość bezwzględna ładunku elektronu, - średnia szybkość elektronu wruchu uporządkowanym

Definicja Generator Van De Graaffa:
Co to jest akcelerator. Zobacz także maszyna elektrostatyczna gęstość prądu elektrycznego co to jest.
Definicja Gram:
Co to jest pozaukładowa jednostka siły, podwielokrotność kilograma siły (kG). 1 G = 10-3 kG = 9,80665 10-3 N gęstość prądu elektrycznego definicja.
Definicja Gaz Ziemny:
Co to jest mieszanina lekkich węglowodorów, wydobywających się zziemi wpostaci gazu. Jest gazem palnym, towarzyszy złożom ropy naftowej albo występuje wodrębnych złożach gęstość prądu elektrycznego co znaczy.

Czym jest Elektrycznego Prądu Gęstość znaczenie w Słownik fizyka na G .

  • Dodano:
  • Autor: