ELEKTRYCZNEGO PRĄDU GĘSTOŚĆ co to jest
Co znaczy gęstość prądu elektrycznego? W fizyce prądu elektrycznego irówny co do wartości.

Definicja Gęstość Prądu Elektrycznego

Co to jest GĘSTOŚĆ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO: W opisie makroskopowym to jest wektor zgodny zkierunkiem prądu elektrycznego irówny co do wartości bezwzględnej çj ç = I/S, gdzie I - natężenie prądu przepływającego poprzez zorientowaną powierzchnię S, prostopadłą do kierunku prądu. Miarą g.p.e. jest amper na metr kwadratowy (A/m2). W opisie mikroskopowym j = noe, gdzie: no - liczba elektronów przewodnictwa na jednostkę objętości, e - wartość bezwzględna ładunku elektronu, - średnia szybkość elektronu wruchu uporządkowanym

Definicja Gwiazdy Nowe:
Co to jest gwiazdy bardzo jasno świecące inagle pojawiające się wmiejscu, wktórym poprzednio nie były zauważane gołym okiem. G. n. powstaje w konsekwencji wybuchu już istniejącej gwiazdy gęstość prądu elektrycznego.
Definicja Granica Słyszalności:
Co to jest próg słyszalności, najniższa wartość natężenia dźwięku (energii fali dźwiękowej przy ustalonej częstotliwości drgań), przy której ucho rozpoczyna słyszeć dźwięk gęstość prądu elektrycznego.
Definicja Generator Kwarcowy:
Co to jest elektrycznych małej mocy, lecz wielkiej częstości, charakteryzujący się nadzwyczajnie sporą stabilnością drgań. Wykorzystano wnim własności piezoelektryczne kryształu kwarcu. Stabilność częstości gęstość prądu elektrycznego.

Czym jest Elektrycznego Prądu Gęstość znaczenie w Słownik fizyka na G .

  • Dodano:
  • Autor: