PRAWDOPODOBIEŃSTWA GĘSTOŚĆ co to jest
Co znaczy gęstość prawdopodobieństwa? W fizyce gdzie funkcja falowa jest funkcją współrzędnych.

Definicja GĘSTOŚĆ PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Co to jest GĘSTOŚĆ PRAWDOPODOBIEŃSTWA: kwadrat modułu funkcji falowej ç ç2, wrównaniu Schrdingera, gdzie funkcja falowa jest funkcją współrzędnych iczasu, jest to (x,y,z,t). Sedno fizyczny ma nie sama funkcja falowa , ale kwadrat jej modułu: ę ç2, który ustala prawdopodobieństwo znajdowania się cząstki wdanym punkcie przestrzeni. Zgodnie zhipotezą de Brogliea izasadą nieoznaczoności Heisenberga, jeżeli elektronowi przypiszemy falę, to okaże się, iż masa iładunek elektronu nie są skupione wjednym miejscu, ale są "rozmyte" wpewnym obszarze. Tak więc, gdyby powiodło się "schwytać" elektron do szklanki, to byłby on wwiększym stopniu skupiony wśrodku naczynia niż przy jego ściance

Definicja Generator Kwarcowy:
Co to jest elektrycznych małej mocy, lecz wielkiej częstości, charakteryzujący się nadzwyczajnie sporą stabilnością drgań. Wykorzystano wnim własności piezoelektryczne kryształu kwarcu. Stabilność częstości gęstość prawdopodobieństwa co to jest.
Definicja Galwanomagnetyczne Zjawiska:
Co to jest zjawiska występujące wprzewodnikach ipółprzewodnikach, wktórych płynie prąd elektryczny, umieszczonych wpolu magnetycznym, na przykład zdarzenie Halla gęstość prawdopodobieństwa definicja.
Definicja Goeppert-Mayer, Maria:
Co to jest pochodzenia niemieckiego. Była prof. uniw. wChicago iw Baltimore, pracowała wArgone National Laboratory ina Uniwersytecie wKalifornii. Dostała Nagrodę Nobla zfizyki w1963 (razem zH.J.D. Jensenem) za gęstość prawdopodobieństwa co znaczy.

Czym jest Prawdopodobieństwa Gęstość znaczenie w Słownik fizyka na G .

  • Dodano:
  • Autor: