MARIA MAYER GOEPPERT co to jest
Co znaczy Goeppert-Mayer, Maria? W fizyce wChicago iw Baltimore, pracowała wArgone National.

Definicja GOEPPERT-MAYER, MARIA

Co to jest GOEPPERT-MAYER, MARIA: fizyk amerykański pochodzenia niemieckiego. Była prof. uniw. wChicago iw Baltimore, pracowała wArgone National Laboratory ina Uniwersytecie wKalifornii. Dostała Nagrodę Nobla zfizyki w1963 (razem zH.J.D. Jensenem) za opracowanie modelu powłokowego budowy jąder atomowych

Definicja Generator Kwantowy:
Co to jest urządzenie wytwarzające spójną wiązkę promieniowania elektromagnetycznego ( laser, maser) działającego na zasadzie emisji wymuszonej goeppert-mayer, maria co to jest.
Definicja Geotermiczny Gradient:
Co to jest przyrost temperatury (T) ze wzrostem głębokości (z) pod powierzchnią Ziemi. G. g. T/z wynosi średnio 30 K/km. Z wnętrza Ziemi płynie ku jej powierzchni strumień ciepła goeppert-mayer, maria definicja.
Definicja Galileusza Przekształcenie:
Co to jest transformacja) wiążące współrzędne punktu materialnego w inercjalnych układach odniesienia. Jeżeli mamy dwa układy idrugi układ porusza się względem pierwszego wzdłuż osi Ox zprędkością V, to goeppert-mayer, maria co znaczy.

Czym jest Maria Mayer Goeppert znaczenie w Słownik fizyka na G .

  • Dodano:
  • Autor: