WYTRZYMAŁOŚCI GRANICA co to jest
Co znaczy granica wytrzymałości? W fizyce deformowanego ciała stałego, po przyłożeniu którego.

Definicja GRANICA WYTRZYMAŁOŚCI

Co to jest GRANICA WYTRZYMAŁOŚCI: najmniejsza wartość naprężenia przyłożonego do deformowanego ciała stałego, po przyłożeniu którego zaczyna się pękanie irozrywanie ciała. Dla metali g. w. zawiera się pomiędzy 1,1 ¸ 23,3 108 N/m2

Definicja Główna Liczba Kwantowa:
Co to jest kwantowe liczby granica wytrzymałości co to jest.
Definicja Galaktyki:
Co to jest imaterii międzygwiezdnej, wobrębie których wzajemne wpływ grawitacyjne przewyższa wpływ zinnymi galaktykami. G. mogą mieć budowę: eliptyczną, spiralną (nasza Galaktyka), spiralną zpoprzeczką granica wytrzymałości definicja.
Definicja Gaussa Prawo:
Co to jest q (albo ładunki qn) zamkniemy dowolną powierzchnią S, to strumień wektora indukcji elektrycznej D poprzez tę powierzchnię jest równy sumie algebraicznej ładunków elektrycznych qn objętych poprzez tę granica wytrzymałości co znaczy.

Czym jest Wytrzymałości Granica znaczenie w Słownik fizyka na G .

  • Dodano:
  • Autor: