GRAWITON co to jest
Co znaczy grawiton? W fizyce kwantowej wpływ grawitacyjne powinno bazować na emisji iabsorpcji.

Definicja GRAWITON

Co to jest GRAWITON: hipotetyczny kwant pola grawitacyjnego. W ujęciu mechaniki kwantowej wpływ grawitacyjne powinno bazować na emisji iabsorpcji grawitonów (podobnie jak wpływ elektromagnetyczne dzieje się dzięki fotonów). Jak dotychczas nie powiodło się stwierdzić doświadczalnie istnienia fal grawitacyjnych. Rozważania teoretyczne przypisują g. masę spoczynkową m = 0 i spin I = 2

Definicja Gay-Lussaca Prawo:
Co to jest jest stałe ( izobaryczna przemiana), to objętość danej masy gazu jest wprost proporcjonalna do jego temperatury bezwzględnej: V = bT, gdzie b = V0/T0, V0 - objętość gazu wtemperaturze początkowej T0 grawiton co to jest.
Definicja Gaussa Prawo:
Co to jest q (albo ładunki qn) zamkniemy dowolną powierzchnią S, to strumień wektora indukcji elektrycznej D poprzez tę powierzchnię jest równy sumie algebraicznej ładunków elektrycznych qn objętych poprzez tę grawiton definicja.
Definicja Galaktyki:
Co to jest imaterii międzygwiezdnej, wobrębie których wzajemne wpływ grawitacyjne przewyższa wpływ zinnymi galaktykami. G. mogą mieć budowę: eliptyczną, spiralną (nasza Galaktyka), spiralną zpoprzeczką grawiton co znaczy.

Czym jest Grawiton znaczenie w Słownik fizyka na G .

  • Dodano:
  • Autor: