SYMETRII GRUPA co to jest
Co znaczy grupa symetrii? W fizyce wszczególności kryształu. Poprzez operacje symetrii rozumie się.

Definicja Grupa Symetrii

Co to jest GRUPA SYMETRII: pełny zestaw operacji symetrii dowolnej figury materialnej wszczególności kryształu. Poprzez operacje symetrii rozumie się operacje przeprowadzające dany kryształ wsamego siebie, mogą to być na przykład: obrót wokół osi (oś obrotu), odbicie wpłaszczyźnie (płaszczyzna symetrii) albo "odbicie" względem punktu (inwersja). Kombinacje tych trzech podstawowych przedmiotów symetrii dają nowe przedmioty symetrii

Definicja Generator Mikrofal:
Co to jest maser grupa symetrii.
Definicja Geodezja:
Co to jest jedna znauk oZiemi. Zajmuje się pomiarami Ziemi wcelu wyznaczenia kształtu iwymiaru jej części albo całości; tworzy mapy iplany geodezyjne używane wróżnych pracach inżynierskich igospodarczych grupa symetrii.
Definicja Generator Kwarcowy:
Co to jest elektrycznych małej mocy, lecz wielkiej częstości, charakteryzujący się nadzwyczajnie sporą stabilnością drgań. Wykorzystano wnim własności piezoelektryczne kryształu kwarcu. Stabilność częstości grupa symetrii.

Czym jest Symetrii Grupa znaczenie w Słownik fizyka na G .

  • Dodano:
  • Autor: